انتقال حداقل ۴ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان ارومیه

0
107

صبح امروز ۳۰ فروردین ماه حداقل ۴ زندانی از بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند .یکی از زندانیانی که که صبح امروز به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شد زندانی لقمان معاذری است و سن وی حدودا ۳۴ ساله است . اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده است داشتن مواد مخدر است.

گزارشها حاکی از آن است که به احتمال زیاد آنها صبح فردا به دار آویخته خواهند شد

از زمانی که توافق بین رژیم ولی فقیه و کشورهای ۵+۱ صورت گرفته است اعدام های جمعی بصورت جنون آمیزی افزایش یافته است. و از آنجایی که تمامی اخبار جهانی به این توافق معتوف شده است رژیم لی فقیه از این خلاء خبری سوء استفاده نموده است و دست به اعدام های گسترده ای می زند و اعدام ها همچنان در حال اجرا می باشد.

هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب  و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ سیاستهای اعدام جمعی توسط شخص آخوند علی خامنه ای گرفته می شود و بوسیله آخوند صادق لا ریجانی منصوب ولی فقیه در قوه قضاییه مورد تایید و دستور آجرای آن را صادر می کند.