انتقال حداقل ۲ زندانی به سلولهای انفرادی زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
106

روز چهارشنبه ۳ دی ماه حداقل ۲ زندانی از بندهای ۴ و ۷ زندان مرکزی زاهدان  به سلولهای انفرادی بند قرنطینه  این زندان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند.سنین این ۲ زندانی  ۴۰ و ۶۵ سال می باشد  و ۶ سال است که در زندان زاهدان در انتظار اجرای حکم ضدبشری  اعدام بسر می برند.

اسامی این ۲ زندانی به قرار زیر می باشد:

۱ـ زندانی بابا علی کاکایی حدودا ۴۰ ساله ،۶ سال است که در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان در زندان بسر می برد

۲ـ زندانی  عزیزی ۶۵ ساله ،۶ سال است که در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود.

زندانیان فوق از اهالی هرسین کرمانشاه می باشند. به آنها اعلام شده است که فردا صبح به دارآویخته خواهند شد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال حداقل ۲ زندانی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواهان انتقال پرونده جنایت علیه بشریت  رژیم ولی فقیه  به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳ دی۱۳۹۳ برابر با۲۴ دسامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل