انتقال حداقل ۲ زندانی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام در زندان مرکزی بندرعباس

0
155

بنابه گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح روز چهارشنبه حداقل ۲ زندانی از بندهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس برای اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی زندان منتقل شدند .

روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه حداقل ۲ زندانی از بندهای این زندان برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولها انفرادی منتقل شدند .

هدف از این اعدام های ایجاد رعب و وحشت در جامعه می باشد و آخوند علی خامنه ای با برپا کردن چوب های دار در زندانهای مختلف ایران سعی دارد که مردم ایران را از برخواستن برای احقاق حقوق خود باز دارد .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، ادامه موج لاینقطع اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفیری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸ دی ۹۲ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل