انتقال حداقل ۱۰ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
155

روز شنبه ۳ مرداد  ماه حداقل ۱۰ زندانی  از بندهای  مختلف زندان مرکزی کرج جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. اسامی تعدادی از زندانیانی که روز گذشته  به سلول انفرادی جهت اجرای احکام قرون وسطایی اعدام  منتقل شده اند به قرار زیر است:

۱ـ ساسان سالاری۲ ـ امان الله بلوچ زهی۳ ـ مهدی رستمی۴ـ محمد حسن زاده ۵ ـ علی حسنی ۶ ـ میثم حسن نژاد ۷ ـ کاکا محمد افغان ۸ ـ رضا کرم پور ۹ ـ امید محمدی ۱۰ـ مصطفی …

 روز یکشنبه ۴ مرداد ماه  به خانواده های آنها اجازه آخرین  ملاقات با عزیزانشان داده شد و قرار است حکم قرون وسطایی و ضدبشری اعدام این ۱۰ زندانی روز دوشنبه به اجرا گذاشته شود . تمامی آنها متهم به داشتن مواد مخدر هستند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ رژیم  ولی فقیه آخوند علی خامنه ای پس از نوشیدن زهر اتمی  برای ایجاد  فضای رعب و وحشت در جامعه  بطرز جنون آمیزی  به اعدام های جمعی در تمامی نقاط ایران روی آورده است.