انتقال حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
121

بنابه گزارشات رسیده انتقال حداقل یک زندانی سالمند به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام.

روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه زندانی رشید ریگی ۶۰ ساله از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل گردید.گفته می شود که تعداد دیگری از بندهای مختلف زندان مرکزی زاهدان به سلول ها ی انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده اند.

اجرای حکم ضدبشری اعدام در زندان زاهدان معمولا روزهای شنبه صورت می گیرد.

رژینم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای لاینقطع در زندانها مختلف ایران در حال اجرای اعدام های گروهی است و اکثر اعدام ها بصور مخفیانه صورت می گیرد و از ترس واکنشهای بین المللی از اعلام خبر آنها خوداری می کند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، به اجرا در آوردن اعدام های جمعی در زندانهای ولی فقیه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول آذر۹۲ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل