انتقال حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام

0
101

بنابه گزارشات رسیده  صبح روز سه شنبه حداقل یک زندانی برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل گردید.

روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه حداقل یک زندانی را به نام ابراهیم دامنی ۲۴ ساله که بیش از ۴ سال است در زندان زاهدان زندانی است ، از بند ۳ خارج نمودند و به سلولهای انفرادی بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل کردند.این جوان زندانی از اهالی شهر ایرانشهر می باشد.

در طی هفته های گذشته اعدام ها در زندان زاهدان بصورت روزانه و تمامی آنها مخفیانه انجام می شود و قوه قضاییه ولی فقیه هیچکدام از اعدام هایی که در این زندان صورت می گیرد را اعلام نمی کند.

سیاست اعدام زندانیان سیاسی، اعدام های جمعی و اعدام کودکان توسط ولی فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای گرفته می شود . این سیاست توسط آخوند صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر می باشد ، آخوند محمود علوی از جنایتکاران علیه بشریت و وزیر اطلاعات فعلی و آخوند حسن روحانی که پیش از این نیز درنهادهای امنیتی و پشت پرده ،سرکوب خونین مردم ایران را به نمایندگی از آخوند علی خامنه ای در دست داشت ، به اجرا گذاشته می شود.

هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام هایی که تقریبا بصورت روزانه در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای روی می دهد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۵ بهمن ۹۲ برابر با ۴ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل