انتقال بسمه جبوری زن زندانی عراقی به سلول انفرادی در ششمین روز اعتصاب غذا

0
155

روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه زن زندانی عراقی بسمه جبوری  که  در اعتراض به عدم درمان و عدم رسیدگی حقوقی بر مبنای قراردادی که بین عراق و رژیم ولی فقیه است دست به اعتصاب غذا زده بود  به سلولهای انفرادی زندان قرچک ورامین منتقل گردید.این سلولها فاقد حداقل امکانات انسانی است و زندانیان در آنجا  مورد اذیت و آزار و شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیردند.

روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه زن زندانی عراقی  خانم بسمه جبوری محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به عدم درمان و عدم به اجرا در آوردن قرارداد حقوقی بین رژیم ولی فقیه و دولت عراق مبنی بر تبادل زندانیان در مورد خویش و شرایط قرون وسطایی حاکم بر این زندان دست به اعتصاب غذا زد و اعلام نموده است تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

زندانبانان ولی فقیه او را پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت پایان ندادن به اعتصاب غذا وی را به سلولهای انفرادی منتقل  و تحت شرایطی بسا سختر قرار خواهند داد و روز دوشنبه تهدید خویش را عملی کردند. خاکی یکی از ماموران زن زندان قرچک ورامین که در شکنجه و اذیت و آزار زنان و بخصوص زنان زندانی سیاسی نقش مستقیم دارد. خانم جبوری به دستور این شکنجه گر به سلولهای انفرادی منتقل گردید.

بسمه جبوری از آنجایی که شهروند عراقی است و کسی را در ایران  ندارد در شرایط حاد و غیر انسانی بسر می برد.او به دلیل دور بودن  از خانواده اش تامین مالی نمی شود و لباسهایی که خانواده اش از طریق پست برای او فرستاده اند به وی داده نشده و او لباسهای خود را از طریق همبندیانش که کهنه ، مندرس و کثیف می باشند تامین می کند .او همچنین به خاطراینکه به سختی قادر به صحبت کردن به فارسی است فشار مضاعفی را تحمل می کند.

زندانی بسمه جبوری متولد ۱۹۷۶ می باشد و دارای ۲ فرزند است .او نائب مدیر هتل معروف  منصور میلیا بغداد بود که در نزدیکی سفارت ایران در عراق است.یکی از ماموران  اطلاعات سپاه تروریستی قدس به نام محمد رضا قربانیان که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران کار می کرد رابطه عاشقانه با وی برقرار نمود. خانم بسمه جبوری که یکی از فرزندانش سخت مریض بود و نیاز به درمان داشت و در عراق گویا شرایط درمان مهیا نبود مامور اطلاعات سپاه تروریستی قدس به او قول داد که  به ایران برود و به او کمک خواهد کرد که فرزندش تحت معالجات پزشکی قرار گیرد . خانم جبوری در سال ۱۳۹۰ از طریق هوایی وارد فرودگاه موسوم به خمینی شد در آنجا بلافاصله توسط مامورین وزارت اطلاعات که منتظر او بودند دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین برده شد و ۸ ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و حتی  تهدید به تجاوز شد . سپس او را به بند زنان زندان اوین منتقل  و پس از۲۶ ماه او را به زندان قرچک ورامین منتقل نمودند.بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی علیه وی،  پرونده  او را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست فردی به نام صلواتی معروف به قاضی مرگ فرستادند. صلواتی  وی را به اتهام جاسوسی برای سفارت امریکا  به ۵ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی بسمه جبوری ۱۸ ماه است که در زندان مخوف و قرون وسطایی قرچک ورامین زندانی است. او از حداقل امکانات اولیه انسانی محروم می باشد. او از بیماری حاد قلبی رنج می برد و اخیرا در اثر زمین خوردن  پای وی شکسته است ولی  زندانبانان ولی فقیه از درمان و دادن دارو به وی خوداری می کنند.