انتقال اسلامی و عبدی به بندهای ۷ و ۸ زندان اوین

0
126

امیر اسلامی و مصطفی عبدی، دو فعال حقوق دراویش گنابادی پس از انتقال از بند ۳۵۰ به سلول‌های انفرادی، به بندهای ۷ و ۸ زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ این دو درویش چندی پیش، با دستوری که گفته می‌شود از سوی حفاظت اطلاعات اوین صادر شده است، در ساعات شامگاهی توسط ماموران بازداشت شده و از اتاق ۸ بند ۳۵۰ به انفرادی‌های بند ۲۴۰ منتقل شدند.

هر چند علت انتقال این دو درویش به انفرادی مشخص نشده است، اما ماموران زندان به جای بازگرداندن این دو درویش به بند ۳۵۰، بدون اینکه اعلام شود دستور از سوی چه مقام قضایی صادر شده است، ایشان را به بندهای ۷ و ۸ اوین انتقال دادند.

آقایان عبدی و اسلامی هر دو در اعتصاب غذای دسته‌جمعی دراویش گنابادی زندانی شرکت داشته و چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بودند خواسته آن‌ها از این اعتصاب غذا آزادی دراویش گنابادی از زندان نگاه امنیتی به پیروان طریقت و عرفان است.

یادآور می‌شود این دو فعال حقوق بشر همراه با ۷ درویش محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز، با امضای وصیت‌نامه‌ای اعلام کرده‌اند تا حصول آزادی جامعه دراویش دست از اعتصاب غذا برنخواهند داشت.