انتقال آقای کاظمینی بروجردی برای اجرای حکم اعدام

0
136

صبح امروز چهارشنبه ۹ مهر، نیروهای گارد ویژه به سلول آقای کاظمینی بروجردی در زندان اوین رفته و او را تحت حفظ برای اجرای حکم اعدام به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هم بندی های ایشان با خانواده آقای بروجردی تماس گرفتند و خبر را اطلاع داده و افزودند ماموران گفته اند آقای بروجردی تا زمان اجرای حکم اعدام، ممنوع تلفن و ممنوع الملاقات هست.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ در حال حاضر خانواده این زندانی عقیدتی در مقابل دادسرای ویژه روحانیت در خیابان زعفرانیه تهران تحصن کردند اما هیچ کس پاسخگو آنها نیست .

این خانواده ضمن ابراز نگرانی خواستار اقدام فوری سازمان های حقوق بشری برای جلوگیری از این حکم اعدام ایشان شده اند.