انتقاد مهدی نصیری، مدیر روزنامه‌ کیهان در آغاز دهه ۷۰ در مورد حجاب

0
203

وی در توئیتی بیان داشت: وقتی بسیاری را به فلاکت کشانده‌اید چه انتظاری دارید به موعظه‌های دینی و کلیشه‌ای شما گوش دهند؟!