انتقاد قرائتی از نامزدهای ریاست جمهوری: اقتصادتان قرآنی نیست..!؟

0
243

به گزاش خبرنامه ملّی ایرانیان از مهر؛ استاد قرآن با انتقاد از کاندیداهای ریاست جمهوری به دلیل استفاده نکردن از آموزه‌های قرآن در حل مشکلات گفت: در قرآن کریم راه‌حل همه مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی بیان شده، اما شاهدیم که 8 کاندیدای ریاست‌جمهوری راه‌های مختلفی برای حل مسائل اقتصادی مطرح می‌کنند، اما یکی از آنها هم راه‌حل‌های قرآن که برای حل مسائل اقتصادی است را اشاره نمی‌کند.