انتقاد تند مطهری؛ قرا نبود مبارزه ما با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود

0
209

نماینده تهران در مجلس در توئیتی نوشت : گستاخی سفیر چین در مورد کرونا باید پاسخ داده شود.

 علی مطهری در توئیتی نوشت:

گستاخی سفیر چین درباره کرونا باید پاسخ داده شود. متاسفانه نیاز اقتصادی ما به چین با عث شده که  درباره ظلم عظیم دولت چین به مسلمانان این کشور نیز سکوت کنیم. قرا نبود مبارزه ما با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود.