انتشار چهره واقعی از جمهوری اسلامی در نشریات آلمان

0
171

روزنامه بیلد آلمان با داشتن نزدیک به ۹ میلیون خواننده، اخیراً با انتشار عکس فوق چهره واقعی از جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. این روزنامه نوشته است: روحانیون حاکم بر ایران ملت خود را تشنه نگه می‌دارند. مردم ایران از کمبود آب رنج میبرند.