انتشار رسمی و گسترده تلگراف خمینی به شاهنشاه در مطبوعات رسمی کشور، ۱۳۴۱

0
336

در این تلگراف خمینی به صورت رسمی و کاملا شفاف با حق رای و کاندید شدن زنان و سایر ادیان مخالفت میکند.

“دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علماءاعلام و سایر طبقات مسلمین است”.