انتشار جزئیاتی از توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی

0
134

دیپلمات‌های غربی امروز خبر دادند که ایران و ۶ قدرت بزرگ جهانی در حال رسیدن به توافق در زمینه چند موضوع کلیدی پرونده هسته‌ای ایران هستند.

خبرگزاری فرانسه از لوزان سوئیس محل مذاکرات، گزارش داده که یکی از این موضوعات، تعداد سانتریفیوژها است که ایران پذیرفته به تعداد ۶هزار سانتریفیوژ کاهش دهد.

ایران اکنون ١٩هزار سانتریفیوژ یا همان دستگاه‌های غنی کننده اورانیوم، دارد که نیمی از آنها فعال است.

از سوی دیگر، ایران قبول کرده که تمام یا بخشی از ذخیره اورانیوم نیمه غنی شده خود را که تقریباً به ٨ هزار تن می‌رسد، به خارج و احتمالاً روسیه منتقل کند.

همچنین، مرکز زیرزمینی “فوردو” نزدیک شهر قم، فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، اما این مرکز می‌تواند به فعالیت خود در دیگر زمینه‌ها ادامه دهد.

این جزئیات درحالی است که هنوز توافق کلی ایران با قدرت‌های جهانی نهایی نشده و خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خود تأکید کرده که این موارد ممکن است تغییر یابد.

یک دیپلمات ایرانی به این خبرگزاری گفته است: جزئیات مذاکرات در داخل اتاق مذاکره است و هیچ کس اجازه ندارد که آنها را به خارج منتقل کند؛ وی اضافه کرده: اما این که ما غنی سازی اورانیوم را ادامه خواهیم داد، تعداد قابل توجهی از سانتریفوژها را نگه خواهیم داشت و هیچ مرکز اتمی به ویژه مرکز “فوردو” بسته نخواهد شد، پایه‌های مذاکرات را تشکیل می‌دهند.

در حالی که در مذاکرات هسته‌ای ایران، قدرت‌های جهانی بر میزان غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور متمرکز شده‌اند، ایران به دنبال لغو یکباره تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های آمریکاست.