انتخاباتی کاملا” آزاد و دمکراتیک به سبک …! بیانیه ای اعتراضی از جمال درودی

0
187

آقای جمال درودی هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران ضمن تأئید افشاگری مهندس کورس زعیم، خود آگاهی نامه ای را انتشار داده اند که در اختیار خبرنامه ملّی ایرانیان قرار گرفته است.

متن کامل بیانیه بدین شرح می باشد:

۶۵ سال افتخار می کردم که درسنگرجبهه ملی ایران چون سربازی ساده مبارزه میکنم ولی امروزشرم دارم که بگویم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستم شورایی که زیر پوشش مقامات امنیتی اداره میشود.
در۲۱ آذر۱۳۹۱ بدلیل تخلفات عدیده ازاساسنامه جبهه ملی توسط ریاست شورا طرح عدم صلاحیت آقای ادیب برومند را تقدیم شورا کردم و رسما اعلام داشتم تا این طرح دردستورکارشورا قرارنگیرد به عنوان اعتراض ازحضوردرجلسات شورا خودداری خواهم کرد و براین عهد خود پایبند ماندم .
چند روز قبل یکی ازشخصیتهای جبهه ملی که برای او احترام خاصی قائلم با من تماس گرفت و با اصرارخواست که در جلسه روزدوشنبه شورا حضورپیدا کنم و اظهارداشت این جلسه برای حل مشکلات درجبهه و پیدا کردن راهکاری برای برون رفت از بن بست موجود است . پس ازایشان این خواسته ، از سوی چند شخصیت دیگر تکرار گردید لذا علی رغم میل باطنی دراین نشست شرکت کردم.
ازبدو ورود این حس درمن تقویت شد که توطئه ای ازپیش تنظیم شده درکاراست با خود اندیشیدم که چگونه ممکن است آقای موسویان که سه روز قبل با رسانه های خارجی مصاحبه واعلام می کند: ” نیروهای امنیتی با تماس تلفنی و تهدید به بازداشت اعضای جبهه ملی مانع برگذاری جلسه شورای مرکزی شدند ” این درحالی است که امروزشاهد آنیم که جلسه شورا دریک فضای کاملا” امن بدون کوچکترین مزاحمت به مدت ۵ ساعت درخانه آقای ادیب برگذار میشود . آن هیاهوبرای چه بود ، و این آرامش به چه معناست.؟! مهمترآنکه دراین جلسه تصمیم داشتند انتخابات انجام دهند ، درحالی که همگان می دانند مقامات امنیتی همیشه به آن حساسیت داشته وازبرگذاری آن جلوگیری می کردند . بقول معروف نمی دانیم قسم آقای دکتررا باورکنیم ، یا دم خروس را ؟! البته من نمی خواهم بگویم خدای ناکرده آقای موسویان ازخردبی بهره اند ولی می خواهم بایشان توصیه کنم مردم را چنین نه انگارند.
درابتدای جلسه آقای ادیب برومند طی سخنانی اظهارداشتند پس ازمدتها با هزاران تدبیر و درد سر بالاخره امروز توانستیم این شورا را با این عده تشکیل دهیم و برای رسمیت جلسه همین ۲۱ نفرکافیست اجازه نمیدهم به مسئله دیگرجزانتخابات پرداخته شود. امروزباید انتخابات انجام شود . من اظهارداشتم: طبق اساسنامه ” انتخابات باید حداقل درجلسه قبل ازانتخابات به اطلاع اعضاء شورابرسد ” ایشان با عصبانیت فرمودند : ” آقا شما که درجلسات شورا شرکت نمی کنید ما بارها این موضوع را اعلام کردیم ” بلافاصله آقای دکترموسویان تعرفه های انتخاباتی واسامی افراد و جدول بندی که قبلا” آماده کرده بودند

بین افراد شوراپخش کردند و بدین صورت انتخابات دمکراتیک وآزاد وقانونی….! هیاتهای رئیسه رهبری اجرایی انجام شد.
پس ازانجام انتخابات درساعت دو بعد از ظهرآقای ادیب فرمودند : اجازه نمی دهم کسی ازجلسه خارج شود، باید انتخابات اعضاء جدید شورا هم انجام شود، بلافاصله آقای موسویان لیست ۱۹ نفر گزینشی افراد خود را که از فیلترشورای نگهبان جبهه ملی گذشته بود توزیع کردند و دربرابر اعتراض جمعی ازافراد که گفتند ما این اشخاص را نمیشناسیم پس چگونه رای دهیم آقای دکتر فرمودند : مسئله ای نیست من راهنمائیتان می کنم .
آری عزیزان بدینگونه شورای مرکزی جبهه ملی ایران تحت ریاست آقای ادیب برومند تکمیل شد. و بجای فاطمی ها – صدیقی ها – صالح ها – آذرها – سنجابی ها ……………این افراد………. جایگزین آنان شدند.
البته من خود را کاملا” مقصرمی دانم زیرا وظیفه به من حکم می کرد که جلسه را به عنوان اعتراض ترک کنم ولی شرمنده ام که چنین نشد لذا ازهمه همفکران و فرزندان عزیزم درجبهه ملی ایران پوزش می طلبم .
دوست وهمفکربسیار ارجمندم جناب آقای مهندس زعیم دربیانیه ای اعتراضی در روز گذشته به پنج مورد خلاف اشاره داشتند که مورد تایید اینجانب بوده و صمیمانه ازایشان تشکرمی کنم .
پاینده ایران
جمال درودی : عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران منتخب پلنوم ۱۳۸۲
۲۴/۲/۱۳۹۴