امیر سالار داوودی براساس نوشته‌هایش در تلگرام و اینستاگرام متهم به دو اتهام شده است

0
311

 

وکیل امیرسالار داوودی وکیل دادگستری که از تاریخ ۱۷ آذر در بازداشت به سر میبرد گفت کیفرخواست موکلش صادر

 و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل شده استبه گفته وحید مشکانی فراهانی، آقای داوودی براساس کیفرخواست صادره متهم به دواتهام

 «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقامات» است.

وحید مشکانی فراهانی گفت او هفته گذشته امیرسالار داوودی در زندان ملاقات داشته و «بخشی» از کیفرخواست را نیز مطالعه کردهاست.

 این وکیل دادگستری درباره مستندات دو اتهامی که به امیرسالار داوودی وارد شده گفت:مبنای این دو اتهام مطالب او در کانال تلگرامیبدون روتوش

 و صفحهاش در اینستاگرام است

به گفته فراهانی، آقای داوودی در ملاقات هفته گذشته وضعیت روحی و جسمی «خوبی» 

داشته ولی همچنان در بند ۲۴۱ زندان اوین به سرمیبرد.

آقای داوودی تاکنون وکیل پرونده بسیاری از متهام سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان زنداین کرد محکوم به حبس ابد است

و سالها تلاشکرد تا به خانم جلالیان مرخصی درمان برای بیماری چشمش داده شود که بینتیجه ماند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ امیرسالار داوودی پیش از بازداشت در یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» نظراتش را در مورد مسایل صنفی

در حوزه وکالت مینوشتکه از روز ۲۱ نوامبر به روز نشده است.