امیرحسین فلاحیان فرزند وزیر پیشین اطلاعات درگذشت

0
848

امیرحسین فلاحیان فرزند علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی درگذشت.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، کوچکترین فرزند علی فلاحیان صبح دیروز به دلیل ایست قلبی درگذشت.