امانوئل ماکرون: هفت کشور بزرگ صنعتی جهان دربارۀ جمهوری اسلامی با یکدیگر اختلاف نظر واقعی دارند

0
200

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در آستانۀ تشکیل اجلاس سران کشورهای گروه ٧ که خود ریاست کنونی آنرا بر عهده دارد، تاکید کرد که در این نشست برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز گفتگو میان اروپائیان و آمریکا قرار دارد. وی گفت در این زمینه اختلاف نظر در میان اعضاء گروه جدی است و او به منظور بررسی امکانات و پیشنهاداتی که بتواند حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی را تامین کند، روز جمعه، فردا، در پاریس با وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند.

رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری اینکه «در نشست گروه ٧ چگونگی حل وفصل [بحران کنونی با] جمهوری اسلامی باید مورد گفتگو قرار گیرد» تاکید کرد که از نظر او اینک «در زمان سرنوشت سازی قرار گرفته‌ایم»، زیرا «جمهوری اسلامی با آغاز غنی سازی نمادین اورانیوم در هفته‌های اخیر، پیام روشنی ارسال کرده و چنانکه اعلام شده تمهیدات اضافی دیگری را در ماه سپتامبر و سپس در پایان سال به اجرا خواهد گذاشت». او گفت این کشور «این چنین در پی تدارک راهبردی برای خروج از برجام است».

امانوئل ماکرون که روز گذشته در بارۀ نشست آینده سران گروه ٧ به پرسش های روزنامه نگاران پاسخ می‌داد، در بارۀ دیدار خود با محمد جواد ظریف گفت کوشش او بر اینست که در این زمینه «چیزهائی پیشنهاد کند».

امانوئل ماکرون در دیدار خود با روزنامه نگاران گفت «انتظار من از جمهوری اسلامی اینست که در چهارچوب برجام باقی بماند و از ایجاد هر گونه تنش پرهیز کند». او افزود «آنچه امید دارم از آمریکا و از گفتگوهای [پیش بینی شده برای نشست رهبران گروه ٧] بدست آورم روشن کردن راهبردی است که منجر به تغییر گرایش و رفتار ایران شود».

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در آستانۀ تشکیل اجلاس سران کشورهای گروه ٧ که خود ریاست کنونی آنرا بر عهده دارد، تاکید کرد که در این نشست برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرکز گفتگو میان اروپائیان و آمریکا قرار دارد. وی گفت در این زمینه اختلاف نظر در میان اعضاء گروه جدی است و او به منظور بررسی امکانات و پیشنهاداتی که بتواند حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی را تامین کند، روز جمعه، فردا، در پاریس با وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند.

رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری اینکه «در نشست گروه ٧ چگونگی حل وفصل [بحران کنونی با] ایران باید مورد گفتگو قرار گیرد» تاکید کرد که از نظر او اینک «در زمان سرنوشت سازی قرار گرفته‌ایم»، زیرا «جمهوری اسلامی با آغاز غنی سازی نمادین اورانیوم در هفته‌های اخیر، پیام روشنی ارسال کرده و چنانکه اعلام شده تمهیدات اضافی دیگری را در ماه سپتامبر و سپس در پایان سال به اجرا خواهد گذاشت». او گفت این کشور «این چنین در پی تدارک راهبردی برای خروج از برجام است».

امانوئل ماکرون که روز گذشته در بارۀ نشست آینده سران گروه ٧ به پرسش های روزنامه نگاران پاسخ می‌داد، در بارۀ دیدار خود با محمد جواد ظریف گفت کوشش او بر اینست که در این زمینه «چیزهائی پیشنهاد کند».

به گزارش رادیوفرانسه؛ امانوئل ماکرون در دیدار خود با روزنامه نگاران گفت «انتظار من از جمهوری اسلامی اینست که در چهارچوب برجام باقی بماند و از ایجاد هر گونه تنش پرهیز کند». او افزود «آنچه امید دارم از آمریکا و از گفتگوهای [پیش بینی شده برای نشست رهبران گروه ٧] بدست آورم روشن کردن راهبردی است که منجر به تغییر گرایش و رفتار جمهوری اسلامی شود».