امام جمعه تبریز: سفیر انگلیس به شدت تنبیه و سفیر روسیه عذرخواهی کند

0
233

سید محمدعلی آل هاشم در برنامه پیام جمعه بیان داست: سفیر انگلیس که سابقه امنیتی دارد، در آغاز مأموریتش باید به شدت تنبیه شود تا مراقب رفتارش باشد. رفتار سفیر روسیه دور از انتظار بود و انتشار یک متن دو پهلو، این رفتار بی ادبانه را جبران نمی کند. وی باید با صراحت از ملت ایران عذرخواهی کند.