امام‌ جمعه موقت تهران: هدف از قصاص صیانت از حقوق‌ بشر است

0
123

کاظم‌ صدیقی، امام‌ جمعه موقت تهران از حکم قصاص به عنوان عاملی برای ر«یشه‌کن‌» کردن «ترور» و «صیانت» از حقوق‌ بشر نام برده است.

صدیقی گفته «اگر می‌خواهیم ترور از بین برود باید قانون قصاص را اجرا کنیم» و «آدمی که سنگرهای امن را ناامن می‌کند، قرآن می‌گوید باید کشته شود یا به تبعید برود.»

به گزارش تارنمای دیگربان، وی در ادامه افزود: «کسی که ترور را دامن می‌زند با حاکمیت خدا ناسازگاری کرده و در پی دامن‌ زدن به ایجاد هرج‌ و‌ مرج و قتل است.»

روحانیون حاکم بر ایران با وجود اعتراض‌های گسترده بین‌المللی به اجرای احکام «قصاص» در ایران می‌گویند به اجرای این حکم «افتخار» می‌کنند.

آنها معتقدند این حکم ریشه در احکام و آموزه‌های اسلامی دارد و اجرای آن منجر به بقای جامعه و زندگی می‌شود.