الیوت ابرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:

0
125

«خامنه‌ای برای دهه‌ها نشان داده که ایران و مردم ایران، در دستور کارش قرار ندارند. نسل امروز جوانان ایران، دیگر این را نمی‌پذیرد. آنها می‌خواهند فرصتی برای آینده‌ای بهتر داشته باشند. تنها چیزی که بین آنها و جهان آزاد ایستاده، این رژیم است.»