«اليجاوود» در نقش اصلي فيلم «پيانوي بزرگ»

0
489

«اليجاوود» بازيگري كه با نقش اول فيلم «ارباب حلقه ها» به شهرت رسيد. در نش اول فيلم «پيانوي بزرگ» ظاهر مي شود.

«پيانوي بزرگ»‌ (Grdmd piano) فيلمي به كارگرداني «يوگينو ميرا» است و داستان پيانيست جواني به نام «تام سلزنيك» را به تصوير مي كشد.

او كه تواناييهاي بالايي در نواختن پيانو دارد به دليل هراس از صحنه ، اجرا در ملا عام را كنار مي گذارد.

او با غلبه بر ترس خود موفق مي شود به رقابتهاي شيكاگو راه يابد ولي يكي از رقباي او كه از ضعف «سلزنيك» آگاه است با فرستادن پيامي تهديد آميز سعي مي كند او را از ماجرا منصرف كند.

در اين زمان سلزنيك مجبور مي شود بين حضور در رقابتهاي شيكاگو و ترس خود يكي را انتخاب كند.

اين پروژه بازي با بازي «جان كوزاك» ، اليجاوود و «دان مك مانوس» اواخر سال 2013 اكران مي شود.

«اليجاوود» به زودي در فيلم «رواني» (Maniac) روي پرده سينماها مي رود.