الماس عجیب چلیابینسک

0
107

کریستال عجیب و غیرعادی کربن در ترکیب شهاب سنگ پیدا شد.
فیزیکدانان  دانشگاه دولتی چلیابینسک که درحال مطالعه شهاب سنگ هستند  توانستند  کریستال عجیبی و غیرعادی کربن را در  ترکیب آن پیدا کنند.

به گفته  منبعی نزدیک به  مرکز تحقیقاتی، این یافته  ازشهاب سنگ جدا  و بدقت  مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هر چند متخصصان هنوز نمی دانند  تحت چه شرایطی این کریستال  شکل گرفته است، اما امیدوارند در ماه های آینده  پاسخ این سوال را دریافت کنند.

به گزارش سپوتنیک؛ تکه های شهاب سنگ  که از  عنوان رسمی «چلیابینسک» برخوردار است  ۱۵ ماه فوریه  سال ۲۰۱۳ میلادی  بر سطح زمین افتاد.  بزرگترین تکه این شهاب سنگ پس از انفجار ۵۰۰ کیلو بود  و موج انفجار  و سقوط آن  آنقدر قوی بود  که شیشه های اکثر ساختمانها  تا فاصله دوری از  محل سقوط آن شکسته شد.