اكبر عبدي با “شاباش”به جشنواره سي و دوم مي آيد

0
194

حامد كلاهداري كارگردان فيلم سينمايي “شاباش” در خصوص آخرين وضعيت توليد اين فيلم گفت:”شاباش” در مرحله ي تدوين به دليل حساسيت هاي من چند بار دچار تغييرات جدي شد و به همين دليل پروسه ي تدوين طولاني شد و در حال حاضر كارهاي صداگذاري آن انجام مي شود.

وي ادامه داد:با توجه به اينكه توليد فيلم”شاباش”طولاني شده، اما به طور قطع در جشنواره فيلم فجر سال جاري اكران مي شود و شايد فيلم ديگري را هم براي جشنواره آماده كنم.

  سينما خبر گزارش داد؛ اين كارگردان سينما در خصوص كيفيت جشنواره فجر امسال با توجه به تغييرات مديريتي در سينما گفت:به ليل ركودي كه مديران سينمايي در اين چند سال اخير ايجاد كرده بودند، ايوبي مدير جديد سازمان سينمايي نمي تواند اين ركود را برطرف كند زيرا وي اكنون تازه بر صندلي تكيه زده و تا جابه جا شود، يك ماه طول مي كشد و 4 ماه بعد از آن جشنواره فجر است.

 كلاهداري اظهار داشت:توليدات امسال جشنواره فجر حاصل “شمقدري” است نه “ايوبي”، مقصر توليدات اندك جشنواره فجر به قطع “شمقدري”است، زيرا وي باعث شد تا سرمايه گذاران سينمايي از اين صنعت و هنر فرار كنند.

از بازيگران فيلم سينمايي”شاباش”مي توان به اكبر عبدي،كامبيز دير باز و مرجانه گاچين اشاره كرد.