اقدام همدلانه دراویش در تراشیدن موهای سر خود

0
94

به دنبال بازگشت مصطفی عبدی از سلول انفرادی بند ۲۴۰ به بند ۳۵۰ با سر و بدن کبود و تراشیدن اجباری سبیل و ریش وی و اقدام حمایتی سایر دراویش زندانی در تراشیدن موهای خود، سایر دراویش از نقاط مختلف کشور نیز به صورت داوطلبانه برای نشان دادن همبستگی خود، موهای خود را تراشیدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، بسیاری از دراویش از شهرهای مختلف کشور همچون اهواز، شوش، آبادان، شهرکرد، بندرعباس، اندیمشک، سیرجان، اصفهان و گناباد تاکنون موهای سرخود را به نشانه همبستگی و همدلی میان دراویش تراشیدند.

در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های زیادی نسبت به این اقدام توهین آمیز بروز پیدا کرده به طوری که دراویش در صفحات خود از تراشیدن موی سر خود خبر دادند.