افشای نام زن مجاهد دستگیر شده در آلبانی

0
761

فهیمه اروانی مسئول اول مجاهدین سازمان مجاهدین خلق ایران در سال های ۷۰ تا ۷۲ نام شخص دستگیر شده  در آلبلانی بود که روز گذشته آزاد شد. جمهوری اسلامی مکرر خواستار تحویل وی شده بود که چنین امری صورت نگرفت.

در این رابطه، مهدی محمدی روزنامه نگار اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت:

فهیمه اروانی نام تروریستی است که در آلبانی دستگیر شد اما ظاهرا آزاد شده و به ایران عودت داده نخواهد شد. او از کادرهای ارشد منافقین است و در ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی دخیل بوده است. مسعود کشمیری هم گرچه بازداشت نشده، مکان زندگی او در آلمان روشن است و اگر دولت های اروپایی همکاری کنند بازداشت او هیچ دشوار نیست.