اعماق طولانی‌ترین غار کریستالی دریایی..

0
279

غار اوردا در روسیه به اندازه‌ای تاریک است که با وجود نور مصنوعی نیز به سختی می‌توان گوشه‌و‌کنار آن را دید، و اگر در میان پیچ‌و‌خم‌های آن گم شوید و یا خطری تهدیدتان کند، راهی برای فرار کردن یا فریاد کمک سردادن نخواهید داشت.

به گزارش همشهری، فریاد زدن برای درخواست کمک در راهروهای پیچ‌در‌پیچ این غار کریستالی را فراموش کنید زیرا این غار نه تنها در زیر زمین واقع شده، بلکه در اعاق آبهای سرد روسیه قرار دارد و به عنوان طولانی‌ترین غار کریستالی زیردریایی جهان شناخته می‌شود.

به گفته بوگدانا واشچنگو، غواص غار، برای مردن در این غار طولانی صدها تهدید وجود دارد و غواصان زیادی هرگز از این غار به سطح آب باز نگشته‌اند. طول این غار چهار هزار و ۴۰۰ متر است و بیشترین بخش آن در زیر آب قرار دارد و بخشهای بسیاری از آن هنوز کشف نشده باقی مانده‌ است.