اعلام خطر «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»، نسبت به وضعیت وخیم دکتر احمد رضا جلالی

0
132

کارشناسان سازمان ملل در درخواست فرجام خواهی گفته اند؛ وضعیت دکتر احمد رضا جلالی واقعا وحشتناک است و ما از رژیم ایران می خواهیم که فوراً احمدرضا جلالى را آزاد کنند.