اعلام جنگ تروریستهای بنیادگرا علیه شهروندان فرانسوی محکوم است.

0
122

جمع کثیری از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با انتشار بیانیه ای  اعمال تروریستی چند روز گذشته در فرانسه را محکوم وبا مردم فرانسه و بخصوص قربانیان آن ابراز همدردی می کنند. این بیانیه جهت انتشاردر اختیار رسانه ها  قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن بیانیه به قرار زیر می باشد:

جنگ تروریستهای بنیادگرا علیه انسان های بیگناه و ارزش های دموکراتیک از منطقه خاورمیانه به درون خیابان های پاریس و علیه شهروندان فرانسوی کشانیده شد.

این پدیده شوم از ۳۵ سال پیش و توسط تروریزم حکومتی در ایران پایه گذاری شد. بمب گذاری های گوناگون در لبنان، عربستان، آرژانتین تا کشتار دگراندیشان و مخالفین در نقطه نقطه جهان و بویژه در کشورهای اروپایی ، از شیوه شناخته شده بنیادگرایی و تروریزم دولتی در سالهای اخیر است.

اگر  آن زمان که روحانیون حاکم بر ایران ، تروریزم دولتی را ترویج می نمودند و به ویژه خمینی فتوای ترور سلمان رشدی در قلب اروپا را صادر کرد ، دنیای متمدن ، جدی و مسئولانه با این پدیده شوم برخورد می کرد امروز تا این اندازه بنیادگرایی مذهبی در منطقه خاورمیانه گسترش نمی یافت.

شوربختانه، هنوز دولت های غرب و بویژه اروپایی ها نمی خواهند بپذیرند مماشات در برابر تروریزم سازمان یافته دولتی که ایران و منطقه را به تسخیر خود درآورده ، عملا به صورت الگویی برای داعش یا سایر گروههای تروریستی و بنیادگرا مثل القاعده، حزب الله، طالبان و بوکوحرام در می آید و داعش شیعی در کنار داعش سنی، جهان را ناامن خواهند کرد.

 

با ابلاغ تسلیت و همدردی با خانواده قربانیان در فرانسه و آرزوی پیروزی هر چه سریعتر دولت و ملت بزرگ فرانسه بر تروریستهای بی رحم ، بی منطق و وحشی، لازم است تاکید کنیم :

اگر ملت ایران با سرکوب شدید بنیادگرایی بی رحم حاکم بر کشور مواجه نبود، به طور قطع با حضور گسترده در مراکز عمومی، نفرت خود علیه تروریزم و همدردی اش با مردم فرانسه را ابراز می داشت. اگرچه هنوز این امید را داریم که جوانان شجاع ، آگاه و با احساس پاک انسان دوستی  ، به هر نحو ممکن همبستگی خود را با ملل متمدن جهان را نشان داده و ثابت کند در این روزهای سخت در کنار ملت فرانسه و خانواده های قربانیان ترورهای وحشیانه قرار دارد.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

دی ۱۳۹۳

 

حشمت الله طبرزدی، خالد حردانی، افشین حیرتیان، صالح کهندل، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، سعید ماسوری، کریم معروف عزیز، اسد الله هادی، افشین بایمانی، فرید آزموده، علیرضا فرهانی، ایرج حاتمی، سعید شیرزاد، پیروز منصوری، میثاق یزدان نژاد