اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران

0
509

عباسعلی منصوری ارانی رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی و بریتانیا گفت که جمهوری اسلامی خواهان بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران است.

 آرانی با بیان اینکه در پی درخواست کاردار غیرمقیم انگلستان در ایران، با وی ملاقاتی در مجلس داشته است، افزود:« دراین ملاقات پیرامون مناسبات دو طرف از جمله بازگشایی سفارتخانه ها صحبت و تاکید کردیم که ساختارغیرمقیم جایگاه دایمی و معنای دیپلماتیک ندارد.»

وی تصریح کرد:« باید به آینده نگاه کرد و انگلیس و کاردارهای غیر مقیم ایران و انگلیس می توانند نقش بارزی در گسترش روابط میان دو کشور، بازگشایی سفارتخانه ها، رفع مشکلات شهروندان مقیم دو کشور و انجام رفت و آمدهای دیپلماتیک، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.»

منصوری آرانی درباره محدودیت قانونی بریتانیا برای بازگشایی سفارتخانه در ایران تصریح کرد: «آنچه که مصوبه مجلس بوده این است که سطح روابط از سفارتخانه به کاردار تنزل یابد، بنابراین کاردار مشکلی قانونی در برابر مصوبه مجلس ایجاد نمی کند.»

وی خاطر نشان کرد: «اما در تبصره ای در همان قانون به دولت اجازه داده شده است که چنانچه شرایط فراهم بود روابط ایران و انگلستان را به سطح سفیر ارتقا دهد و لذا هیچگونه بازگشایی و ارتقای روابط نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد.»

منصوری آرانی تاکید کرد: «البته انگلیسی ها خواهان حل شدن درخواست های خود برای اعطای غرامت به آنها هستند که البته این غرامت هزینه زیادی ندارد، اما بیشتر در زمینه اعطای تضمین امنیتی برای کارمندان خود اصرار دارند.»

به گزارش ایرنا؛ سفارت بریتانیا در تهران، آذرماه سال۱۳۹۰، پس از حمله همزمان گروه هایی از هواداران حکومت به اقامتگاه دیپلماتیک و ساختمان سفارتخانه در دو نقطه مختلف تهران تعطیل شد.

پس از آن، بریتانیا دستور تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در لندن را صادر و دپیلمات های ایرانی را از خاک خود اخراج کرد.