اعلام آخرین وضعیت ۲۱۷ مجروح و مصدوم فاجعه منا

0
268

آخرین وضعیت ۲۱۷ مجروح و مصدوم فاجعه منا اعلام شد.

در فهرست زیر که از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر منتشر شده است، اسامی ترخیص شدگان نیز با درج کلمه «مرخص» مقابل نامشان، ذکر شده است.

۱ علی محمد ابراهیمی   مجروح

۲ سید حمید رضا ابطحی، سید حسن مجروح

۳ مریم احمد کیان مجروح

۴ قاد احمدزاده، محمدامین مجروح

۵ احمدزاده کرمانی مجروح

۶ حبیب الله  احمدی، ۱۳۰۵۳ مجروح مرخص

۷ عبداله  اذرخش حسین مجروح

۸ امنه ارباب شستان ارض محمد مجروح

۹ تقانگل ارتق اق قمش مجروح

۱۰ علی ارجمند ۳۰۲۷۸ مجروح

۱۱ اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲ مجروح

۱۲ محمد اسدی ۴۱۰۲۳ مجروح

۱۳ عبد الله  اسماعیل زاده ۱۲۰۱۲ مجروح

۱۴ محمدعلى اسمعیلى وردنجانى لطیف مجروح

۱۵ شریعت اشجع محمداسمعیل مجروح

۱۶ علی اکبر اصغریان دستنائی مجروح

۱۷ عبد الکریم  اعتصامی مجروح

۱۸ مهدی اقای ۱۷۷۵۵ مجروح

۱۹ براتعلى اقائى خوزانى مجروح

۲۰ ماه بس اگوش حسن مجروح

۲۱ اسماعیل البوکه ۱۲۰۱۲ مجروح

۲۲ فضل الله  الماسی ۲۴۰۳۷ مجروح

۲۳ محمد امان ۱۷۲۴۷ مجروح

۲۴ محمدمهدى امجدى منش فضل اله مجروح

۲۵ کیومرث  امیرقلیان مجروح

۲۶ احمد  امیری شهر رضا ۱۳۰۷۷ مجروح

۲۷ ملیحه  امیری فیروزآبادی ۳۴۰۰۳ مجروح

۲۸ غلامعباس انتظامی آبادشاپوری علمدار مجروح

۲۹ علی اکبر اوسندی مجروح

۳۰ عباس اوشیانی ۲۸۱۵۹ مجروح

۳۱ صفورا اونق محمدقلی مجروح

۳۲ قربانعلی ایرانی مجروح

۳۳ حسین آبادی ۱۹۰۲۹ مجروح

۳۴ هادی آزموده حسین مجروح

۳۵ غلامحسین بارانی مجروح

۳۶ مجتبی برزگر ۳۰۲۷۸ مجروح

۳۷ عبدالمجید برهانی ۱۹۳۷۳ مجروح مرخص

۳۸ مریم بندپى نژادکارى محمدجان مجروح

۳۹ عبد الستار  بوکلانی ۳۸۰۳۶ مجروح

۴۰ فاطمه بهرامعلى صادق مجروح

۴۱ ایوب پوراحمدیان یوسف مجروح

۴۲ بی بی  پورخطر ۳۸۰۱۷ مجروح

۴۳ کسری  پیرزاده مجروح

۴۴ حسین پیرو ۲۴۰۱۵ مجروح

۴۵ عبد محمد تاتار ۳۸۰۱۷ مجروح

۴۶ زینت تقی پوریان مجروح

۴۷ ولی جعفریان مجروح

۴۸ مهدی جعفری علی حسین مجروح

۴۹ عباس جلالی شاهکو مجروح

۵۰ محمد جلیلی مجروح

۵۱ عبد الصمد جمشید زاده ۲۴۰۱۶ مجروح

۵۲ محمود  جوان ۱۹۰۳۳ مجروح

۵۳ نعمت الله جهان بین ۳۹۰۰۹ مجروح

۵۴ نعمت الله  جهان بین ۳۹۰۰۹ مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۵۵ على جهانشاهزاده حسین آبادی احمد مجروح

۵۶ حبیب الله  چنگیری ۱۳۳۲۳ مجروح

۵۷ صالح حبشى منیشه مجروح

۵۸ عباسعلی حسین ابادی مجروح

۵۹ باقر حسین زاده دهکردی ۱۸۰۰۳ مجروح

۶۰ محمد  حسینی ۲۴۰۱۶ مجروح

۶۱ صالح حسینی مجروح

۶۲ عباسعلی حسین ابادی محمدحسین مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۶۳ مریم حسین خانی تبریزی مرتضی مجروح

۶۴ مریم حسین خانی تبریزی مرتضی مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۶۵ معصومه حسینی سیدرضا مجروح

۶۶ سید محمود حکمت مجروح

۶۷ حسین حیاتی ۲۴۰۳۷ مجروح

۶۸ سمین عذار خاکپورینکجه عباسعلى مجروح

۶۹ معصوم علی  خسرو پور ۱۷۲۰۲ مجروح مرخص

۷۰ اله محمد خسروی ۲۹۰۱۳ مجروح مرخص

۷۱ عمر خلیلی ۱۲۰۱۲ مجروح

۷۲ مرضیه خوش گفتار بلبل حسین مجروح

۷۳ رقیه خوشبخت محمد کریم مجروح

۷۴ اسماعیل خوشقدم اینالو رحیم مجروح

۷۵ علی خیرخواه ۳۲۰۱۳ مجروح مرخص

۷۶ نقی  داودی میر ۱۷۲۷۲ مجروح

۷۷ محمود دشتی ۱۹۲۸۹ مجروح

۷۸ مراد دلاکیه ۳۹۰۰۹ مجروح مرخص

۷۹ احسان ذاکری حسن مجروح

۸۰ احسان ذاکری حسن مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۸۱ جواد ذبیحى راد محمدهادى مجروح

۸۲ مقداد رجب زاده مجروح

۸۳ زینت رجبى داخلی مجروح

۸۴ فتح الله  رضایی ۱۵۱۳۰ مجروح مرخص

۸۵ ابراهیم  رضایی مجروح

۸۶ علی اکبر  رضایی مجروح

۸۷ مصطفی رضائی یزدآبادی حسین مجروح

۸۸ عزت رمضان پور غلامحسین مجروح

۸۹ عزت رمضان پور غلامحسین مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۹۰ مریم رنجبر ۳۲۱۲۳ مجروح

۹۱ احمد  رهرو اصفهانی مجروح مرخص

۹۲ دردی ریاحی ۳۸۰۲۵ مجروح مرخص

۹۳ فوزیه  زارع مجروح

۹۴ عبدالحسین زارع خورمیزى اکبر مجروح

۹۵ محمد  زارعیان مجروح

۹۶ معصومه زارعى محمدحسین مجروح

۹۷ محمد زاهدی تاشلی مجروح

۹۸ محمد زاهدی تاشلی مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۹۹ محمد زینلی نژادشریف اباد یعقوب مجروح

۱۰۰ سیدمحمد سادات پور سیدمیرزا مجروح

۱۰۱ سید ذوالفقار ساعت ساز مجروح

۱۰۲ سید ذوالفقار ساعت ساز سید اسد مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۰۳ سید غالب ساعت ساز  ۱۷۲۷۲ مجروح

۱۰۴ رحیم سالک ۱۲۰۱۲ مجروح

۱۰۵ فریبرز ستاری ۱۸۰۰۳ مجروح

۱۰۶ فریبرز ستاری دشتبانی ۱۸۰۰۳ مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۰۷ نورالله سعیدی ابوثانی ۱۸۰۰۳ مجروح

۱۰۸ سعیدی فر مجروح

۱۰۹ حسن سلمان زاده ۳۹۰۰۹ مجروح مرخص

۱۱۰ عبد الرضا سلیمی ۲۴۰۱۰ مجروح

۱۱۱ آمنه سما گوش ۳۰۰۲۸ مجروح

۱۱۲ امنه سماکوش گلوگاه مجروح

۱۱۳ محی الدین  سید باقری ۲۴۰۱۹ مجروح

۱۱۴ محمود شاکری تفتی نامعلوم مجروح

۱۱۵ مریم  شاه محمدی ۱۹۲۸۹ مجروح

۱۱۶ مراد شرفى سبزمراد مجروح

۱۱۷ ابراهیم شفیعى قلبی ریوی مجروح

۱۱۸ سیاوش شیبانی ۳۰۲۷۸ مجروح

۱۱۹ زلیخا شیخ مجروح

۱۲۰ یوسف شیخی ۱۲۰۱۲ مجروح

۱۲۱ سیاوش شیبانی مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۲۲ یوسف شیخی محمدخلیل مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۲۳ محمود شیخیان محمد مجروح

۱۲۴ مسعود صامت مجروح

۱۲۵ ابوالفضل صفاجو ۱۹۰۳۳ مجروح

۱۲۶ مهدی صفری سلطانعلی مجروح

۱۲۷ سید محمد علی ضیایی زاده سید رحمان مجروح

۱۲۸ خدیجه طالبیان شلمکی فیض اله مجروح

۱۲۹ قنبر طهماسبی مجروح

۱۳۰ مهدی طهماسبی مجروح

۱۳۱ اکرم الملوک عابدی مراد مجروح

۱۳۲ حسین عاریان مجروح

۱۳۳ عباسی ده کردی مجروح

۱۳۴ عبداله اذرخش  مجروح(این نام ۳ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۳۵ عبداله اذرخش مجروح (این نام ۳ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۳۶ احمد عزیزى محمدحسین مجروح

۱۳۷ محمدعلى عزیزى محمدرشید مجروح

۱۳۸ محمدعلى عزیزى محمدرشید مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۳۹ عرازگل عطایی ۳۸۰۱۷ مجروح مرخص

۱۴۰ راهان علی مجروح

۱۴۱ رضا علی بخشی ۲۹۰۱۳ مجروح مرخص

۱۴۲ محمد علی پور ۱۶۱۳۳ مجروح

۱۴۳ اصغر علیزاده ۳۰۲۷۸ مجروح

۱۴۴ عباس علی ابادی محمدابراهیم مجروح

۱۴۵ اسماعیل  غفارزاده ۱۷۰۵۶ مجروح مرخص

۱۴۶ سیما غفارنیا غلامرضا مجروح

۱۴۷ عبد الرضا فخرایی ۳۲۰۱۳ مجروح مرخص

۱۴۸ عبد الرضا فخرایی ۳۴۰۰۹ مجروح مرخص (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۴۹ مریم فلاحتی پائین دروازه کریم مجروح

۱۵۰ جوهر فنائی حقیقی محمدحسین مجروح

۱۵۱ عبدالغفار قارى سیدمحمد مجروح

۱۵۲ عبدالغفور قاضى تروما منی مجروح

۱۵۳ علیرضا قانونی نیا ۱۳۰۵۳ مجروح

۱۵۴ بابک قلیچ خانی بعثه مجروح مرخص

۱۵۵ مهدی  قمصری مجروح مرخص

۱۵۶ ایل محمد قورچی مجروح

۱۵۷ حسن  کارگر ۲۰۰۲۴ مجروح مرخص

۱۵۸ پیروز کریمی احمد آبادی حسن مجروح

۱۵۹ پیروز کریمی احمد آبادی حسن مجروح

۱۶۰ علی کفسال ۲۴۰۱۶ مجروح

۱۶۱ عبد الرحمن  کلته ۳۸۰۱۷ مجروح

۱۶۲ مونا  کمالی مجروح

۱۶۳ فاطمه کوهکن ۱۹۰۶۹ مجروح مرخص

۱۶۴ مونا کمالی محمد مجروح(این نام ۳ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۶۵ مونا کمالی محمد مجروح(این نام ۳ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۶۶ حسن گلشنی ۱۳۰۵۳ مجروح

۱۶۷ نصرت اله گودرزى انشااله مجروح

۱۶۸ على حیدر گودرزى على رحم مجروح

۱۶۹ نصرت اله گودرزى انشااله مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۷۰ على حیدر گودرزى على رحم مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۷۱ رضا گودرزی حیدر مجروح

۱۷۲ عبد الستار  گوگلانی ۳۸۰۳۶ مجروح

۱۷۳ امین الله لشکر بلوکی مجروح

۱۷۴ حسین  مجدی ۱۹۲۸۹ مجروح

۱۷۵ مجهول الهویه مجروح

۱۷۶ مجهول الهویه مجروح

۱۷۷ مجهول الهویه مجروح

۱۷۸ مجهول الهویه مجروح

۱۷۹ مجهول الهویه مجروح

۱۸۰ مجهول الهویه مجروح

۱۸۱ مجهول الهویه مجروح

۱۸۲ مجهول الهویه مجروح

۱۸۳ مجهول الهویه مجروح

۱۸۴ مجهول الهویه مجروح

۱۸۵ مجهول الهویه مجروح

۱۸۶ مجهول الهویه مجروح

۱۸۷ مجهول الهویه مجروح

۱۸۸ محسن  مجیدیان مجروح

۱۸۹ لیلى محبى فخرداودى قلبی مجروح

۱۹۰ حلیمه محمدالق نازقلیچ مجروح

۱۹۱ ایار محمدگرگانی مجروح

۱۹۲ سعید محمدی مجروح

۱۹۳ طلا  محمدى محمد مجروح

۱۹۴ بیگ محمد مرادی ۱۸۰۰۵ مجروح

۱۹۵ بیک محمد مرادی ۱۸۰۰۵ مجروح (این نام ۲ بار از سوی مرکز پزشکی منتشر شده است)

۱۹۶ ایمان منصوری احمدعلی مجروح

۱۹۷ محمد جواد موحدی ۱۹۰۰۶ مجروح

۱۹۸ سید عنایت موسوی ۲۴۰۱۹ مجروح مرخص

۱۹۹ سیدعنایت اله موسوى جشنى سیدحاجى مجروح

۲۰۰ ابراهیم  مولوی مجروح

۲۰۱ علی مومن پور عباس مجروح

۲۰۲ محمدرضا مهری مالک اشتر مجروح

۲۰۳ سید ابراهیم میرحسینی مجروح

۲۰۴ اسمعیل نادری مجروح

۲۰۵ محرم نصرتى یوسف مجروح

۲۰۶ عبدالحکیم نصیری فیروزکوهی مجروح

۲۰۷ ایرج نعمت اللهى عبدالحسین مجروح

۲۰۸ اق بابک نورى زاده مختوم مجروح

۲۰۹ نیری ۲۴۰۱۰ مجروح

۲۱۰ محمد رضا  واحدی ۱۹۰۲۹ مجروح

۲۱۱ غلامرضا وحیدی مجروح

۲۱۲ وحیده وحیدی ۳۸۰۳۶ مجروح مرخص

۲۱۳ عبدالجبار ولى پور عطا مجروح

۲۱۴ خدیجه هداوند خانی داخلی مجروح

۲۱۵ اسماعیل  یزدانی ۱۲۰۱۴ مجروح مرخص

۲۱۶ عبدالکریم یوسفى کریم مجروح

۲۱۷ سرایل یوسفى محمدعلى مجروح