اعدام ۶ زندانی اهل سنت و شعار مرگ بر خامنه ای زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان

0
159

بنابه گزارشات رسیده صبح امروزدر یک جنایت قرون وسطایی، آخوند علی خامنه ای ۶ هموطن   اهل سنت را  در زندان به دار آویخت.

سحرگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۶ زندانیان عقیدتی اهل سنت به نام های حامد احمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی ، کمال ملایی ،هادی حسینی و صدیق محمدی  تنها به جرم دفاع ار اعتقادات مذهبی خویش پس از سالها زندان ، شکنجه، سلولهای انفرادی و اعتصاب غذای طولانی مدت و بارها بردن آنها پای چوبه دار  به دار آویخته شدند.

آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی بار دیگر ثابت کردند که به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارند و برای حفظ قدرت و ادامه حیات خویش  دست به اعدام و کشتار در ایران ، ترور و جنگ طلبی در منطقه  و جهان می زنند.

از طرفی دیگر زندانیان عقیدتی اهل سنت در سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت کرج با شنیدن خبراعدام همبندیانشان با شعارهای رسای  مرگ بر خامنه ای که مدت طولانی فضای سالن، بند، و زندان را فراگرفته بود به آخوندهای جنایتکار علیه بشریت اعلام کردند که در مقابل طنابهای دار آنها هیچ هراسی به دل راه نخواهند داد و تا پایان بر اعتقادات خویش راسخ هستند و برای آزادی عقیده مبارزه خواهند کرد.

زندانبانان ولی فقیه فقط شاهد و ناظر شعارهای آنها بودند و قدرت هرگونه عکس العمل از آنها سلب شده بود.

خانواده های ۶ شهید راه آزادی مردم ایران در حال حاضر در قبرستان بهشت سکینه کرج تجمع کرده اند تا پیکرهای عزیزان خویش را بگیرند ولی دادستانی رژیم ولی فقیه همچنان آنها را سر می دواند و حاضر به تحویل دادن پیکرهای ۶ زندانی عقیدتی هموطن کرد نیست.

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ رژیم ولی فقیه سکوت و بی عملی دولت اوباما و اتحادیه اروپا در برابر اعدام های گروهی و  روزانه  در زندانهای ایران را به منزله چراغ سبزی میداند تا به جنایتهای خویش ادامه دهد. این جنایتها در زمانی روی می دهد که معامله و سازش با آخوند های جنایتکار در ژنو ادامه دارد ونهایتا این مسئله زمینه ساز جنگی خونین در آینده برای مردم ایران خواد شد. تنها هدف ملاها از این مذاکرات فرار از تحریمها و بدست آوردن پول برای سرکوب مردم ایران و ایجاد جنگهای مذهبی در منطقه و جهان است.