اعدام یک نوجوان همراه با ۵ زندانی دیگر در زندان گوهردشت کرج

0
431

بنابه گزارشات رسیده  اعدام دسته جمعی و مخفیانه ۶ زندانی در زندان گوهردشت کرج یکی از اعدام شدگان هنگام دستگیری نوجوان بوده است.

روز چهارشنبه ۷ اسفندماه ۶ زندانی بصورت دسته جمعی و مخفیانه در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند. این ۶ زندانی از بندهای ۳ ،۵ معروف به بند جوانان و سایر بندها بودند.

نوجوانی که روز چهارشنبه به دار آویخته شد رضا گنج لو نام داشت که در هنگام اعدام ۲۰ ساله بود .وی هنگام دستگیری کمتراز ۱۶ سال سن داشت و نزدیک به ۴ سال در زندان گوهردشت کرج و در بند ۵ معروف به بند جوانان زندانی بود .

روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۸ نفر از زندانیان بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج جهت اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند اجرای حکم ضدبشری اعدام ۲ نفر از آنها به تعویق افتاد ولی ۶ نفر اعدام شدند.

تقریبا تمامی اعدام های جمعی که در زندانهای گوهردشت کرج ، زندان قزل حصارکرج و زندان ورامین روی میدهد بصورت مخفیانه صورت می گیرد و قوه قضاییه ولی فقیه از انتشار خبر اعدام آنها خوداری می کند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های دسته جمعی و بخصوص اعدام نوجوانان بصورت مخفیانه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ برابر با ۴ مارس ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل