اعدام یک زندانی در زندان مرکزی بندر عباس

0
102

روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه زندانی محسن تیما  ۳۵ ساله پس از ۱۵ سال زندان در زندان مرکزی بندرعباس که آخرین روزهای حیات  خود را در بند ۹ زندانی بود در محوطه زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخته شد.

موج اعدام ها حتی در روزهایی که روز جهانی علیه اعدام است در رژیم ولی فقیه به اجرا گذاشته می شود و به قوانین و مناسبتهای آن وقعی نمی نهند و اینگونه قوانین و مناسبتهای جهانی برای متوقف کردن اعدام را به سخره  گرفته می شود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام ها در رژیم ولی فقیه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه که نسبت به اعدام، سرکوب ، سرقتهای نجومی ، فقر و بیکاری و هزاران موارد دیگر که جامعه را در آستانه انفجار عمومی قرار داده است به اجرا گذاشته می شود.