اعدام یکی از زندانیان سیاسی تبعیدی هموطن بلوچ در زندان همدان

0
130

بنابه گزارشات رسیده یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که به زندان همدان تبعید شده بود در همانجا به دار آویخته شد .

روز شنبه ۴ آبان ماه ایوب بهرام زهی ۲۹ ساله همزمان با اعدام های انتقام جویانه در زاهدان، در زندان همدان به دار آویخته شد اما نام وی را جزء اعدام شدگان زندان زاهدان اعلام کرده اند.

 ایوب بهرام زهی بهار ۱۳۸۹ در راسک دستگیر شد و ۱۴ ماه او را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف علیه خودش نمایند.سپس او را به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند اما در جریان اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی نسبت به برخوردهای غیر انسانی و شرایط قرون وسطایی در زندان مرکزی زاهدان او را به زندان همدان تبعید نمودند ، تا اینکه روز شنبه ۴ آبان ماه وی را به دار آویختند.

علاوه بر ایوب بهرام زهی ، یکی از روحانیون اهل سنت به نام مولوی سلمان میایی که مشغول تدریس علوم دینی در چابهار بود و در زمستان ۱۳۸۹ دستگیر شده بود ، روز شنبه در زندان خرم آباد به دار آویخته شد. او در زندان زاهدان زندانی بود و در جریان اعتراضات گسترده زندانیانی سیاسی وی را به زندان خرم آباد تبعید نمودند و روز شنبه او را در خرم آباد به دار آویختند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام انتقام جویانه و کینه توزانه زندانیان سیاسی بلوچ را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی در دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸ آبان۱۳۹۲ برابر با ۳۰ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل