اعدام گروهی و ضدبشری ۱۱ زندانی از جمله ۵ زن در زندان مرکزی زاهدان..!

0
237

بنابه به گزارشات رسیده اعدام گروهی و جنایتکارانه ۱۱ زندانی از جمله ۵ زن زندانی در زندان مرکزی زاهدان.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ روز شنبه ۱۵ تیر ماه در یک اعدام گروهی و ضدبشری ۱۱ زندانی از بندهای مختلف زندان زاهدان که در بین آنها ۵ زن زندانی بودند در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند.

۱۱ زندانی که صبح امروز اعدام شدند روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه به سلولهای انفرادی منتقل شدند و پس از ۲ روز انتظار مرگ ،اعدام شدند. همزمان از روز پنجشنبه تمامی ارتباطهای زندانیان با خانوادشان قطع گردید تا مبادا خبر انتقال زندانیان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به بیرون از زندان درز نماید.

اسامی بعضی از زندانیان که صبح امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند به قرار زیر می باشد:

۱ـ رسول خوروج

۲ـ وحید ریگی

۳ـ حمید نجفی

۴ـ ناصر نقعی

از ۲ هفته پیش تا به امروزحداقل ۵۹ زندانی در زندانهای مرکزی زاهدان در ۲ گروه، گوهردشت کرج،زندان قزل حصار کرج ، زندان بم، زندان ارومیه اعدام شده اند.

اعدام ها پس ازیک وقفه کوتاه به دلیل نمایش انتصابات ریاست جمهوری با ظاهر شدن آخوند صادق لاریجانی که نام وی در لیست ناقضین بین المللی است و از جنایتکاران علیه بشریت است بر صفحه تلویزیون و اعلام اینکه اعدام ها امنیت روانی جامعه (آخوندها) را تامین می کند ،آغاز شده و بصورت هولناکی ادامه دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها که به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت بین مردم است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خوستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه و آخوندهای همدست وی بخصوص آخوند صادق لاریجانی و آخوند مصلحی به دادگاه های بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران

۱۵ تیر ۹۲ برابر با ۶ ژولای ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل