اعدام گروهی حداقل ۴ زندانی در زندان مرکزی زاهدان

0
159

بنابه گزارشات رسیده  صبح امروز در یک اعدام گروهی و جنایتکارانه حداقل ۴ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند .

روز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان برای اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند و همزمان با آن برای عدم انتشار خبر انتقال آنها به سلولهای انفرادی تمامی ارتباطهای زندان با دنیای خارج از آن را تا صبح امروزشنبه ۳۰ شهریورماه قطع کردند .

صبح امروز حداقل ۴ زندانی پس از نزدیک به سه روز انتظار در سلولهای انفرادی در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند. اسامی برخی از زندانیانی که صبح امروز در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد:

۱ـ احمد عیسی زهی حدودا ۲۱ ساله از بند ۱، بند جوانان زندان زاهدان. او بیش از ۱ سال در زندان زاهدان زندانی بود.

۲ـ رشید مامش سوفیان حدودا ۲۸ ساله از بند ۷ زندان زاهدان .وی بیش از ۳ سال در زندان بسر می برد .

۳ـ خالد ریگی ۲۹ ساله از بند ۷ زندان زاهدان که نزدیک به ۴ سال در زندان بسر می برد.

۴ـ عبدالحمید کریمی حدودا ۳۰ ساله از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان که نزدیک به ۴ سال زندانی بود .

موج اعدام های گروهی که مجددا از زمان منصوب شدن آخوند حسن روحانی توسط ولی فقیه رژیم آخوند علی خامنه ای از جنایتکاران علیه بشریت آغاز شده با شدت غیر قابل تصوری ادامه دارد. اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران در حالی ادامه می یابد که قرار است آخوند حسن روحانی هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند و جهانیان را با حیله گری فریب دهد تا دستان خونین خود و رژیم ولی فقیه را پنهان نماید.

لذا سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان باید با قاطعیت ، رژیم ولی فقیه را تحت فشار قرار دهند تا به اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران پایان دهد.

از طرفی دیگر رادیو و تلویزیونهای های فارسی زبان کشورهای غربی که سیاست وزارت خارجه کشور مربوطه خویش را پیش می برند و برای منافع حقیر اقتصادی خود، جنایت علیه بشریت در ایران را تا حدی که بینندگان خود را از دست ندهند پوشانده اند .

در راس آنها رادیو و تلویزیون بی بی سی که بخشهای انگلیسی زبان آن دچار فضاحت اخلاقی شده بود و اینک بخش فارسی آن با قلب خبرهای داخلی و بین المللی در رابطه با ایران ، دچار فضاحت حمایت از دیکتاتورهای خونریز و جنایتکاران علیه بشریت در ایران شده اند و سعی دارند دستان خونین آخوند حسن روحانی و سایر آخوندها را کمرنگ جلوه دهند .

این رادیو و تلویزیون که مبلغ آخوند حسن روحانی است ، با تبلیغات گستره خود سعی دارد که منصوب ولی فقیه را منتخب مردم ایران جا بزند و از اعدام های گروهی و روزانه در ایران و همچنین سرکوب خونین مردم ایران سخنی به میان نیاورد.

 به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج جدید اعدام ها در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از سازمان ملل متحد و سایر کشورهای حاضر در این مجمع عمومی خواستار طرد قاتلین مردم ایران است و همچنین خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشرت آنها به دادگاه های جنایی بین المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳