اعدام های روزانه زندانیان بی دفاع در زندان مرکزی زاهدان برای مقابله با اعتراضات مردم در این استان

0
167

بنابه گزارشات رسیده طی دیروز و امروز حداقل ۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند

صبح روزچهارشنبه ۲۷ آذرماه زندانی مهدی جوانمرد ۲۸ ساله از بند ۸ زندانی مرکزی زاهدان در محوطه زندان زاهدان به دار آویخته شد.همچنین روز گذاشته ۲۶ آذر ماه زندانی ناصر گمشاد زهی ۳۱ ساله که بیش از ۶ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود اعدام شد. حکم این زندانی با فشارهای مستمر اطلاعات نیروی انتظامی زاهدان به اجرا گذاشته شد.

پس از اوج گیری اعتراضات مردم در استان سیستان بلوچستان نسبت به قتل و کشتار، یورشهای وحشیانه، دستگیریهای خودسرانه شکنجه های وحشیانه در اداره اطلاعات و اداره آگاهی مردم بی دفاع توسط ماموران ولی فقیه، فقر، بیکاری ، ظلم و ستم علیه مردم در این استان، قوه قضاییه ولی فقیه آخرین ابزار خود که اجرای احکام ضدبشری اعدام می باشد را بطرز جنون آمیزی شدت بخشیده است .

پیش از این معمولا اجرای حکم ضدبشری اعدام فقط درروزهای شنبه با فواصل زمانی نسبتا طولانی صورت می گرفت. اما در روزهای اخیر اعدام ها را بصورت روزانه در آورده است.

هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج لاینقطه اعدام در زندانهای ولی فقیه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار فشار وارد آوردن بر رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای متوقف کردن اعدام در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۷ آذرماه ۹۲ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

یونیسف