اعدام مخفیانه حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

0
148

بنابه گزارشات رسیده صبح روز گذشته حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد .

روز دوشنبه ۹ دی ماه ،زندانی حسین رستمی حدودا ۳۲ ساله بیش از ۷ سال بود که در زندان زاهدان زندانی بود.او حدود ۳ روز قبل برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل شده بود و در طی این سه روز در انتظار اجرای حکم قرون وسطایی اعدام بسر برد و نهایتا به دار آویخته شد.

در طی هفته های گذشته تقریبا روزانه احکام ضدبشری اعدام بصورت مخفیانه در این زندان به اجرا گذاشته می شود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمرار لاینقطع اعدام ها در زندانهای ولی فقیه که اکثرا بصورت مخفیانه صورت می گیرد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۰ دی ۹۲ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل