اعدام قرون وسطایی و ضدبشری ۴ زندانی در زندان میناب

0
86

روز یکشنبه  ۲۵ مرداد ماه از ۴ زندانی که روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه به سلول انفرادی منتقل شده بودند ۲ نفر از آنها اعدام شدند و روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه ۲ زندانی در زندان میناب به دار آویخته شدند.

یکی از این ۲ زندانی که در روز دوشنبه اعدام شدند، سعادت شاه کرم ریگی ۳۰ ساله و از شهروندان ایرانشهر می باشد. هویت زندانی دیگر هنوز نامشخص است.

سعادت شاه کرم ریگی روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی منتقل شد که ۲ نفر آنها روز یکشنبه به دار آویخته شدند. خانواده این زندانی  موفق به آخرین دیدار با وی نشدند.

اتهامی که به ۴ زندانی فوق نسبت داده شده است داشتن مواد مخدر می باشد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بعد از فرجام بر سر ممانعت از ساخت بمب اتمی بطور گسترده و مستمر زنان و مردان ایرانی را به دار می کشاند و از این طریق سعی و تلاش دارد که فضای رعب و وحشت را در ایران ایجاد نماید  تا مانع اعتراضات مردم نسبت به سلب  حقوق اولیه شان شوند  و از این طریق بتواند به حمایت مطلق خود از گروهای تروریستی و دیکتاتورها در یمن ، عراق و سوریه و لبنان که منجر به جنگ و کشتار  مردم بی دفاع در این کشورها شده است  و همچنین به تلاش برای ساختن بمب اتم ادامه دهد.