اعدام دو زندانی دیگر در زندان لاکان رشت

0
155

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از درون مرز، بامداد روز دوشنبه ۷ ـ ۱۱ـ ۹۲ در زندان لاکان شهرستان رشت، ۲ تن بر چوبه دار جان دادند.

هادی حمیدی زارع و حمزه رمضانی، دو فرد اعدام شده می باشند.

هادی حمیدی زارع

متهم به قتل عمد

محکوم به قصاص نفس

تحمل حبس حدود ۵سال

متولد ۱۳۶۰

***************

حمزه رمضانی

متهم به قتل عمد

محکوم به قصاص نفس

تحمل حبس حدود ۸سال

حدود ۳۵ساله