اعدام دو تن در زندان مرکزی استان گیلان (لاکان)

0
238

بنا به گزارش رسیده به خبرنامه ملّی ایرانیان؛ روز شنبه ۲۶ـ ۱۱ـ ۹۲ دو تن در زندان مرکزی شهرستان رشت بر چوبه دار جان دادند.

میلاد پورموجیب و کیوان رمضان پور دو زندانی محکوم به قصاص بامداد شنبه مورخ ۲۶ـ ۱۱ـ ۹۲ در زندان لاکان بر چوبه دار جان دادند.

نام: میلاد پور موجیب

جرم: قتل عمد

محکوم به: قصاص نفس

سن:۳۰سال

تحمل حبس: ۴سال

نام: کیوان رمضان پور

جرم: قتل عمدی

محکوم به: قصاص نفس

سن:۳۰سال

تحمل حبس: ۴سال