اعدام حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان و کشته شدن یک زندانی در زندان کرج

0
118

روز شنبه ۲۳ خرداد ماه حداقل ۳ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ اسامی ۳ نفر از اعدام شده ها به قرار زیر است :

۱ـ عبدالعزیز زورقی ۳۴ ساله از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان. وی ۳ سال و نیم زندانی بود.

۲ـ فرهاد پروین ۲۲ ساله از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان

۳ـ ملک زایی از بند ۷ زندان مرکزی زاهدان

زندانی علی محسنی حدودا ۳۰ ساله روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه به زیر هشت و از آنجا به سلولهای انفرادی برده می شود  و روز شنبه ۲۳ خرداد ماه پیکر بی جان وی را به خانواده اش تحویل می دهند. گزارشها حاکی از آن است که او  درزیر شکنجه های زندانبانان جان باخته است .

زندانی علی محسنی نزدیک به ۳ سال در زندان مرکزی کرج زندانی بود.