اعدام حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

0
100

بنابه گزارشات رسیده صبح امروز در یک اقدام ضدبشری حداقل یک زندانی در زندان زاهدان به دار آویخته شد.

روز شنبه۱۱ آبان ماه حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی به نام فرهاد میر در بند ۳ زندان زاهدان محبوس بود . او روز پنجشنبه ۹ آبان ماه به سلولهای انفرادی بند قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد و پس از ۲ روز انتظار مرگ صبح امروز به دار آویخته شد.همزمان با آن تمامی ارتباطات زندان را قطع نمودند.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای بصورت جنون آمیزی تقریبا روزانه در حال اجرای اعدام های گروهی است.

علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به سیاست اعدام های گروهی شدت بخشیده است همچنانکه اخیرا در یک اعدام گروهی ۱۸ زندانی سیاسی را آن هم فقط در یک روز به دار آویخت.

این جنایتکار علیه بشریت از طریق آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و منصوب خودش، آخوند محمود علوی و آخوند حسن روحانی که با شعار فریبکارانه اعتدال به روی کار آمد و تنها درطی ۳ ماه پس از منصوب شدنش به سمت ریاست جمهوری ، نزدیک به ۳۰۰ نفر اعدام شده اند، سیاست سرکوبگرانه اعدام را به پیش می برد .

حال برای مردم ایران و جهانیان ثابت شده است که مفهوم اعتدال یعنی اعدامهای گسترده و جنایتهای لاینقطع در داخل و خارج از کشور است .

متاسفانه سکوت و بی عملی دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و یا در موارد بسیار نادر اکتفا کردن به صدور یک بیانیه محکومیت و بدون انجام هرگونه اقدام عملی آنهم تنها وقتی که افکار عمومی جهان علیه این جنایتها اعتراض می کند باعث تشویق رژیم ولی فقیه برای استمرار جنایتهایش در ابعاد گسترده تر شده است.

این مسئله نشان می دهد که این ارگان بین المللی حقوق بشری نسبت به انجام وظایفش عاجز مانده است و گروگان سهمیه کمک مالی کشورها شده است کمکهای مالی که از امکانات و ثروتهای ملی مردم آن کشورها تامین می شود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمرار اعدام های گروهی زندانیان سیاسی و عادی در زندانهای ولی فقیه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات و رئیس شبکه شکنجه گران در ایران به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱آبان۱۳۹۲ برابر با ۲ نوامبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل