اعدام جمعی ۵ زندانی در زندان مرکزی کرج

0
239

صبج روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۵ زندانی از سالنهای ۲،۴و ۵  زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. سنین اعدام شده ها بین ۲۸ تا ۳۰ سال است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ اسامی اعدام شده ها به قرار زیر می باشد:

۱ـ مصطفی آخوندزاده از سال ۴ زندان مرکزی کرج

۲ـ حسین جلالی ۳۰ ساله از سالن ۲ زندان مرکزی کرج

۳ـ مجید رضایی از سالن ۴ زندان مرکزی کرج

۴ـ حمید فرجی از سالن ۲ زندان مرکزی کرج

و یک زندانی از سالن ۵ این زندان که هنوز از نام و هویت وی اطلاعی در دست نیست.

این ۵  زندانی روز دوشنبه ۹ شهریور ماه جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل و پس از ۲ روز نگهداری در سلول انفرادی ، صبح روز چهارشنبه به دار آویخته شدند.