اعدام جمعی و قرون وسطایی ۵ زندانی در زندان مرکزی کرمان

0
158

بنابه گزارشات رسیده  اعدام جمعی حداقل ۵ زندانی در زندان مرکزی کرمان .

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در یک اعدام جمعی و قرون وسطایی حداقل ۵ زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند.سنین زندانیان اعدام شده بین ۳۰ تا ۴۲ سال بوده و بعضی از آنها به مدت ۴ سال در زندان بودند.

اسامی تعدادی از زندانیانی که روز دوشنبه به اتهام داشتن مواد مخدر به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد:

۱ـ رحیم براهویی ۳۰ ساله ، ۳ سال در زندان کرمان زندانی بود

۲ـ ظاهر براهویی ۳۳ ساله

۳ـ عطاءالله براهویی ۳۷ ساله ، ۴ سال در زندان کرمان زندانی بود

۴ـ عیسی ریگی حدودا ۴۲ ساله، ۴ سال در زندان کرما زندانی بود

۵ ـ یونس نارویی

یکی از پایه های اصلی سیاستهای سرکوب خونین مردم ایران ، اعدام های جمعی است که بصورت لاینقطع ادامه دارد این سیاست توسط آخوند علی خامنه ای تعیین می شود و بوسیله آخوند صادق لاریجانی ، آخوند محمود علوی و حسن روحانی به اجرا در آورده می شود .

هدف از این اعدام های مستمر ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران،اعدام های جمعی در زندان مرکزی کرمان را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاههای بین کیفری المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸ اردیبهشت ۹۳ برابر با ۸ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل