اعدام جمعی و قرون وسطایی حدودا ۲۰ زندانی در زندان مرکزی کرج

0
86

بنا به گزارشات ارسالی روز یکشنبه در یک اعدام جمعی و قرون وسطایی حدودا۲۰ زندانی  در  زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند .

روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در یک اعدام جمعی و مخفیانه  حدودا ۲۰ زندانی از سالنهای ۴،۳،۲،۱ و۵ زندان مرکزی کرج  به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ؛ اسامی ۲ تن از اعدام شدگان ها به قرار زیر است :

۱ـ علی یزدی از سالن ۳

۲ـ ظاهر ملازهی از سالن ۳

از طرفی دیگر زندانبانان ولی فقیه برای افشا نشدن اعمال قرون وسطایی خویش ارتباط بین سالنهای را تا حد قطع محدود نموده اند .هنوز از هویت سایر اعدام شده ها اطلاعی در دست نیست به محض اطلاع از اسامی سایر اعدام شده ها جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد .

رژیم ولی فقیه  از زمان توافق اتمی با کشورهای ۵+۱ تا به حال بیش از ۱۵۰ نفر را در زندانهای مختلف  به دار آویخته است.