اعتصاب ملاقات دراویش گنابادی تبعید شده به زندان رجایی شهر

0
87

صبح امروز، فرشید یداللهی و رضا انتصاری از وکلا و فعالان حقوق دراویش در سالن ملاقات زندان رجایی شهر حضور پیدا نکردند.

فرشید یداللهی و رضا انتصاری که به همراه ۸ درویش دیگر در سایر زندان‌های کشور دست به اعتصاب غذا نیز زدند، صبح امروز در اقدام اعتراضی دیگر با اعلام همبستگی با سایر زندانیان دراویش، در سالن ملاقات زندان رجایی شهر حضور پیدا نکردند.

روز گذشته نیز کسری نوری از دراویش زندانی زندان نظام نیز در سالن ملاقات حضور پیدا نکرد، همچنین هرانا روز گذشته خبر داد دراویش بند ۳۵۰ نیز در سالن ملاقات حضور پیدا نکردند و اعتراض خود به تبعید سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام‌های سعید مدنی، رضا انتصاری و فرشید یدالهی به زندان رجایی شهر اعلام کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ یاد آور می‌شود که در پی اعتصاب غذا ۱۰ درویش گنابادی در زندان‌های کشور، تا کنون ۱۰۰۰ درویش گنابادی در خارج از زندان در اقدامی همدلانه و خودجوش اعلام اعتصاب غذا کردند.