اعتصاب غذا و خوردن تیغ در واکنش به وضعیت فاجعه‌بار پناهجویان در استرالیا؛ شورش در کمپ‌ها زیر سر ایرانی‌ها است

0
524

اردوگاه های نگهداری پناهجویانی که قصد داشته اند به وسیله قایق خود را به خاک استرالیا برسانند طی روزهای اخیر شاهد، اعتراضات گسترده و اعتصاب غذای بسیاری از پناهجویان بوده است. اعتراضات واعتصاب هایی که یک ایرانی معروف به “مارتین”آنها را به راه انداخته است. “مارتین”حدود شصت روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد. پس از اعتصاب غذای مارتین، ۵۰۰ نفر از پناهجویان دیگر نیز به او پیوسته اند و ۷۰۰ نفر نیز در اعتراضات شرکت دارند. این عده حدود یک سوم جمعیت اردوگاه را تشکیل میدهند. همچنین گفته میشود، سه نفر از جمله دو ایرانی نیز اقدام به بلعیدن تیغ کرده اند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از ناظران خبرگزاری فرانسه؛ مقامات محلی کشور گینه نو، که این اردوگاه ها به سفارش کشور استرالیا در آنجا ساخته شده اند نیز برای کنترل اعتراضات از نیروهایی که کنشگران آنها را “شبه نظامی”های محلی میخوانند استفاده میکنند. این افراد به گفته کنشگران مسلح به کلاهخود و سلاح سرد هستند.

طی سال های اخیر سه پناهجو در اردوگاه های پناهجویان استرالیا مرده اند که دو تن از آنها ایرانی بودند.

 یک پناهجوی ایرانی که در پی اعتصاب غذا دچار ضعف جسمانی شده است
یک پناهجوی ایرانی که در پی اعتصاب غذا دچار ضعف جسمانی شده است

“پیتر داتن” وزیر جدید مهاجرت استرالیا، درواکنش به این اعتراضات گفته است:“پیغام ما به ساکنان اردوگاۀ مانوس کاملا روشن است. آنها به هیچ وجه در کشور ما ساکن نخواهند شد. این تصمیم دولت و تغییر ناپذیر است. إحساساتی شدن نیز چیزی را عوض نخواهد کرد.”
به گفته کنشگران حقوق پناهجویان در استرالیا، ناامیدی کامل از آینده، منجر به اعتراض پناهجویان شده است. طبق قوانین جدید استرالیا، هر پناهجویی که از طریق قایق به صورت غیرقانونی قصد ورود به خاک استرالیا را داشته باشد، هیچ گاه حق ورود به این کشور، حق کار و شهروندی را به دست نخواهد آورد و به نوعی در یک “زندان بی پایان”در اردو گاه های خارج از مرزهای استرالیا باقی خواهد ماند.